Drag racing

Om man vill tävla och träna en sport som troligen innehåller de allra snabbaste bilarna i hela världen är det drag racing man bör rikta in sig på. Ofta har bilarna motor av en V8 typ och det allra vanligaste är att Chryslers HEMI-motorer används som förlaga till drag racing motorerna. De motorer som används är nästan alltid bestyckade med kompressorer och oftast består bilens bränsle mest av nitrometan. En drag racing bil kan under ett enda lopp använda upp hela 45 liter bränsle och närmare 8500 hästkrafter kan utvecklas i motorn på en kort stund. Dock innebär den höga effekten ett enormt slitage på de komponenter som finns i motorn och ofta måste man därför bygga om motorn efter varje kört lopp. Det finns inte heller någon nedkylning i motorn och detta gör saken än värre. Tack vare att loppen är så korta är det dock sällan någon skada orsakas av värmeutvecklingen.

Avgasutblåset på en drag racingbil riktas alltid uppåt och det är genom detta bilen trycks mot marken och stannar där. Utblåset gör att trycket på de bakre däcken ökar med nästan 500 kilo och utan detta hade bilen inte varit stabil nog att kunna köras alls. Ofta har bilarna i tävlingen också spoilers. Även detta gör att bilen trycks mot marken.

När det gäller bilar som körs i drag racing har de bara två växellägen och det är bakåt samt framåt. När bilen accelererar framåt kommer dess bakdäck att förändras. De kan vara 40 centimeter breda när bilen startar men i accelerationen blir de ofta bara 20 centimeter i bredd. Detta förbättrar den effektiva utväxlingen och gör att bilen kan nå än högre fart.

Drag racing tävlingar är generellt sett mycket enkla att anordna och man kan till viss del förstå att grenen både är populär som olaglig street racing och som reglerad sport. Det som behövs är i princip två bilar och en rak väg. Bilarna gör en stående start och det är den som först passerar den tänkta mållinjen som vinner hela tävlingen.

Förarna möts sida vid sida när man tävlar i drag racing och man börjar tävlingen med det som kallas för utslagsheat. Publiken kan lätt se banan och bilarna, men de befinner sig trots allt på ett säkert avstånd under de reglerade tävlingarna. Publiken ser allt, från burnouten i starten till målgången. Som tittare kan man känna lukten från det varma gummit och uppleva rökmolnen på riktigt.