Commercial car racing

Begreppet commercial car racing kan syfta på lite olika saker och här förklarar vi några av syftningarna med begreppet.

Den första saken som kan åsyftas är att bilen är en företagsbil. Ett företag äger och använder bilen i jobbet. Det är inte särskilt vanligt att sådana bilar används inom motorsporten, men man kan på sätt och vis också påstå att en Formel 1 bil eller liknande som ägs av sitt stall och används för tävlingar också är en så kallad commercial car.

Begreppet kan också syfta på att en bil ägs privat men har företagsnamn eller reklam av olika slag på sig. Man kan till exempel äga en rallybil men sedan skriva sitt eget eller andras företagsnamn eller loggor på bilens olika ytor. Då blir även denna bil en commercial car, och på dessa grunder skulle i stort sett alla bilar som tävlar i grenar som rally, drag racing och annat vara just sådana bilar eftersom att de alla bär mer eller mindre reklam på sig under tävlingarna.

Begreppet kan också syfta på en dyrare pickup eller liknande oavsett om den har reklam eller liknande, och oavsett vem som äger fordonet.

Man kan alltså tydligt se att detta begrepp har lite olika betydelse beroende på var man befinner sig. Överlag är det dock som så att bilar som tävlar i motorsport har reklam på sig. Stallets namn, och olika företag som sponsrar bilen eller tävlingen brukar stå med på olika platser på bilen och ofta ser man mer reklam än bilens originallack. Det finns dock vissa undantag för detta. I folkrace finns till exempel ytterst sällan några loggor eller liknande på bilarna och många gånger beror det på att bilarna säljs efter varje gång de varit med i en tävling och då är det inte lönt för ett företag att sponsra just en specifik bil.

När det gäller bilar som ägs av företag håller Skatteverket i regel mycket stor koll på bilarna och en företagsbil som ska användas på ett vanligt företag som inte sysslar med racing kan få svårt att förklara vissa resor. Om företaget däremot är ett racingstall eller liknande kan man dock ofta kalla bilen som används i tävlingar för en commercial car.

I Sverige finns också bilar där man kan delta med ombyggda pickuper och liknande. I Sverige registreras dessa som personbilar, men utomlands är det vanligt att de just registreras som commercial. Dessa tävlingar arrangeras relativt ofta och bilarna som används är mycket påkostade både i inköp och dessutom i de ombyggnationer som gjorts på dem. Många gånger har karossen förstärkts, motorn bytts ut, bromsarna bytts och mycket annat. I dessa tävlingar ligger ofta mycket prestige och eftersom bilarna är dyra är det svårt för en ny förare att slå sig fram.